KBG, list učenika OŠ "Retfala", Osijek

„Noć znanosti” – USVAJAMO I FAKULTETSKA ZNANJA

Objavljeno: 12. prosinca 2023.

Nakon 5 minuta čekanja na površinu je isplivala naša deoksiribonukleinska kiselina.

Svoje znanje iz kemije učenici sedmih razreda OŠ „Retfala“, u pratnji učiteljice Ivane Dolaček, imali su prigodu proširiti tijekom Noći znanosti, 8. prosinca, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Noć znanosti imala je tri dijela. Prvi dio sastojao se od uvodnog pokusa stvaranja pjene – trebali smo staviti sliku ili snimak ljubičaste pjene koju su nam pokazivali. Nakon toga održan je zanimljiv kviz o priboru za pokuse u laboratoriju i demonstracija kako pravilno i sigurno koristiti pribor. Za završni pokus korištena je novčanica od 5 eura koju su laboranti stavili u posebnu tekućinu i zapalili ju kako bi testirali je li prava ili lažna. Budući da novčanica tijekom pokusa nije izgorjela, zaključak je da je prava.

Popularne „bubble tea” bobice radile su se u drugom dijelu Noći, a imali smo mogućnost i kušati ih. Iako se u laboratoriju to ne bi trebalo raditi, ovo je bila iznimka. Onda smo pravili bobice koje smo mogli odnijeti kući.

Potom smo, u trećem dijelu, imali prigodu vidjeti svoju deoksiribonukleinska kiselina (DNK). Prvo smo čašu napunili vodom te ju stavili u usta i mućkali je 1 minutu, a zatim smo je stavili u odvojenu čašu i dodali alkohol te ih miješali 5 minuta. Nakon 5 minuta čekanja na površinu je isplivala naša deoksiribonukleinska kiselina.

Napisao: Juraj Arambašić, 7. c

About the author /